Damla

1. Bir sıvıdan ayrılıp düşen küçük parça, katre. 2. Damlatılarak kullanılan ilaç.

İsim haberleri